Vælg en side

Det Rullende Havnearkiv

Flere havne følger på siden her – snart 🙂

I løbet af sommeren 2013 rejste Det Rullende Havnearkiv rundt i en campingvogn til forskellige havne i region Midtjylland. Vi boede på selve havnene – og indsamlede fortællinger blandt folk med relation til havnen: sømænd, fiskere, havnearbejdere, sejlere, marineforeninger, egnsarkiver, mm.

Mere end 200 lydfiler blev samlet af Anne Grethe Linnet og Mette Skriver blandt de gæster der kom til kaffe i havnearkivet. Herefter blev alle lydfiler redigerede, og sammen med fotos fra havnene samlet på en hjemmeside. Året efter udgav vi en bog med tekster og en DVD med lydfiler og fotos, som blev sendt ud til alle de, der havde bidraget til arkivet. Nu her efter nogle år, er hjemmesiden desværre blevet forældet og fungerer ikke mere.

Det Rullende Havnearkiv grafiske identitet blev i sin tid designet af Mia Bjerregaard og lydfilerne redigerede af Maja Barsøe. Den oprindelige hjemmeside blev lavet af Simon Thougaard og den nye /nuværende arbejder Laura Stouby Hansen på. Netop nu forsøger vi at skaffe penge til både at få hele siden op at køre igen, samt til vedligehold og domæneomkostninger i årene fremover.

Formål

Danmark er et land rigt på havne. Havne der med en skiftende identitet til enhver tid afspejler det omgivende samfunds udvikling og behov. Efterhånden som fiskeri og færgefart er aftaget, ligger de mindre havne mange steder forladte hen – imens vi omvendt ser en stigende interesse for at anvende havnen til beboelse eller andre formål. Med Det Rullende Havnearkiv ønskede vi at bringe fortællingerne fra de gamle havne med ind i de nye havne. Erindringer der kan være med til at styrke identiteten af de nye havneområder.

Hvem

Forfatter Anne Grethe Linnet og billedkunstner Mette Skriver tog i 2012 initiativet til ”Det Rullende Havnearkiv”, som derefter blev realiseret med støtte fra Region Midtjylland.

Kontakt
detrullendehavnearkiv@gmail.com

Med støtte fra