Juelsminde Havn

Fortællinger – lyd og skrift

#1 Havnens formand i Juelsminde

Gert Friis fortæller om havnens struktur og økonomi. Her er en meget stor lystbådehavn, fine sejlerfaciliteter, restauranter og butikker – og der er netop blevet oprettet det fineste lille havnemuseum på selve havnen. Her er også en havnefoged med flot kasket, og der skulle igen være hummere i havet – selvom Piv Børge ikke vil fortælle hvor. Da vi besøgte byen, blev der afholdt Pirats Days – hvilket i øvrigt kostede os alle vores klapstole nummer to nat på den havn… Plask!

#2 Gert Friis

Om barndommens u-både i havnen og om at lege fiskere – og om havnebestyrelsens tradition med at tage på besøg på andre havne.

#3

Om virksomheder på havnen og fiskefars uden søheste, pigegarden og piratflag.

#4 Fregatten Jylland og dens anker

Ole er dykker og amatør-marine-arkæolog, og han kommer på besøg en sen aften med sin hund – og fortæller levende om, hvordan interessen egentlig allerede startede med et tilfældigt fund, hvor han 11 år gammel tog ud med et elektrikerrør på jagt efter torsk… Vi får også en ny vinkel på, hvor fregatten Jylland (og dens anker) i virkeligheden hører til, i Juelsminde eller Ebeltoft? Vi hører om flere dramatiske rednings-aktioner.

#5 Anker-mysteriet

Ole fortæller videre her om sit første og interessante arkæologiske fund; et tændrør der sidder på, hvad han tror, er en sten – men som senere viser sig at være en motorblok. En stenfisker har fortalt Ole, at den stammer fra en Falck- båd, der forliste under en redningsaktion, hvor Fregatten Jylland havde revet sig løs og mistet et anker? Måske havnemuseet i Juelsminde kan hjælpe med en opklaring?

#6 Jens Misser

I Juelsminde er Jens Misser berømt for sin store passion, viden og fantastiske samling af ting, der i tekst og billeder kan fortælle Juelsmindes historie. En del af det ses nu på havnemuseet, der er oprettet i lokaler på havnen. Jens Misser er ud af en gammel fiskerfamilie, han bor nu på byens plejehjem, og jeg er på besøg i hans stuer, der bærer tydeligt præg af Jens’ store interesse for lokalhistorie. Vi hører om Jens’ tid i marinen ombord på en minestryger – og hvordan man sprang drivminer ved at hænge en slags taske med sprængstof, på de horn, der sad på minerne.

#7 Ernst Madsen og fiskehuset

Nu er vi igen på besøg hos en fisker og befinder os i et gammelt muret fiskehus. Husets ejer Ernst Madsen tilhører en af de andre gamle fiskerfamilier i Juelsminde. Her samles dagligt mange gæster, der er en god stemning og snakken går livligt. Vi er kommet tilbage til Østkysten og her tales bundgarns-fiskeri.

#8 S/S Agda i Horsens Fjord

Vi får historien om Agda, der sejlede i rutefart mellem Horsens og Endelave og blev minesprængt under krigen – et tragisk forlis hvor halvdelen af øens befolkning omkom. Om Ernst’ tid i marinen hvor han var med ombord i 1955, da Danmark sendte fregatten Rolf Krake til Klaksvik på Færøerne for at dæmpe Klaksvík-striden, og 100 danske politibetjente patruljerede i Klaksviks gader.

#9 Byens historie

Vi er gået ind i det inderste rum i fiskehuset, der kan opvarmes om vinteren, så man stadig kan mødes hver dag – kammeratskabet og fællesskabet er vigtigt for alle. Her hænger rigtig mange billeder fx også af Kysthospitalet, som fik indflydelse på det lille fiskerlejes udvikling – det var for resten sådan Jens Misser traf sin kone, der kom til byen som sygeplejerske på hospitalet.

#9a

Ernst Madsen, gammel fisker, og hans kone kommer forbi med oplysningen om, at Juelsminde Havn er anlagt i 1896, og at der samme år blev stiftet en Fiskernes Salgsforening, der var et andels-foretagende og i mange år Danmarks ældste Salgsforening. Den lukkede først engang i 70’erne.

#10 Minesprængninger

Ernst Madsen fortæller om fire miner, hvor de to er sprængt, en er fundet af en dykker – og den sidste er stadig derude… Vi hører om et af de skibe, der blev minesprængt under krigen, det sejlede med ”Cinders” – og resulterer i et rent koks-eventyr. Vi hører mere om S/S AGDA, der påsejlede en magnetmine den 14. januar 1944, og hvor 14 passager omkom. Her på østkysten har der også førhen været mange stenfiskere og ralsugere, materialet blev transporteret videre med togbanen, der gik helt ned på havnen – for derefter at blive anvendt i forskelligt byggeri.

#11 Limfjords-sjægten i Juelsminde

I et interview optaget direkte fra kajen, fortæller arkitekten om sin limfjords-sjægte, som han er i færd med at spule. Vi hører den spændende historie om, hvordan sjægten kunne ernære hele to fiskefamilier, og oprindeligt ifølge gamle beretninger skulle være sejlet hertil fra Limfjorden af et par brave kvinder fra Hjarbæk. Og om de gæve jollers gode sejleegenskaber – blandt andet berømmet for at kunne sejle fra fiskeinspektorratet.

#12 Arkitekten kommer til kaffe

Nu er det lykkes os at lokke Hans, som arkitekten hedder, på kaffe ved campingvognen. Han fortæller den meget underholdende historie om sin egen sjægt – som det tog fem mænd 12 år at bygge – før Hans købte den. Om at passe en træbåd – og om de specielle Seagull-påhængs motorer – der oprindeligt blev brugt til landgangen i Normandiet – eksempler på disse kan ses på havnemuseet i Juelsminde. Historien om Limfjords-sjæg- ten der kom til Danmark i 1902 som dækslast fra Norge, og om fjordsejlads.

#13 Rygelaug og havnemuseum

Om de aktive og virksomme folk på havnen, bl.a. i Sejlklubben, Rygelauget og Fruentimmerne – og havnemuseet der er blevet til på ganske få måneder.

#14 Styrmand Anker Lund Jensenog fru Karen

Styrmanden og hans kone kommer forbi for at fortælle om Juelsminde – Kalundborg færgen. Vi hører også om en lang karriere indenfor søfart, som startede i 1947: på en tremastet skonnert, på Skoleskibet Danmark og ved Mærsk. Lange ture hvor man var hjemmefra 18 mdr. i træk til bl.a. Østen – lastede med fx levende heste og lokomotiver. Om livet som sømandskone og om at være med på togt – og at kravle op fra lodsbåden ad en lejder i høje hæle.

#15 Fra NY til Jakarta– og skonnerten Trille

Styrmanden og hans kone fortæller videre, om at være på langfart, laste kul i New York og gå til Djarkarta – med 43 døgn på søen – og styrmandens kone som eneste dame ombord. Om færgerne og skonnerten Trille, som de er tre navigatører, der i slutningen af tresserne går sammen om at sætte i stand, for at kunne sejle ture med lystfiskere – men da den endelig var klar, var der ikke flere fisk i farvandet omkring Juelsminde…

#16 Julle, Kalle, Lasse – og Mille

Styrmanden fortæller her mere om udviklingen og konkurrencen indenfor færgefarten, om op – og nedture. Om at være med til at bygge og hente nye færger – og indsætte flere vogndæk på færgerne – og at møde de aflagte færger igen ude i verden.

#17 Minelægger i marinen

Vi er tilbage ved tiden da Anker var i marinen som minelægger – og vender også kort tilbage til tiden, da Trille bliver sat i stand med fine mahognidøre og lædersæder i kahytten.

#18 Caribiske konkylier og rom

Her bliver vi bragt endnu længere tilbage i tiden, og hører om Ankers bedstefar, der havde eget skib og sejlede på Shetlandsøerne, Spanien og Caribien – og får forklaringen på, hvorfor så mange af de store konkylier er endt herhjemme: de blev brugt som kiler, der skulle holde tønderne med den Caribiske rom på plads! Om de to onkler, der kom med ud at sejle, da de var 14 år – og som også begge blev kaptajner. Disse to brødre ligger ved siden af hinanden, i hvert deres skib i en Norsk havn den 9. april 1940 – og de får besked på straks at sejle hjem til Danmark. Den ene går hjem – men den anden går til England, og deltager i krigen derfra – og oplever både at blive torpederet, og at være med til at sejle brændstof over kanalen på D-dagen.

#19

Karl Erik Nielsen, lystsejler fra Snaptun, fortæller om at være med til at bygge lystbådehavnen i Snaptun i 1992, og om den nye grill, der brændte ned 14 dage efter, at den var åbnet og om sine sejlture. Karl Erik har sejlet meget – både med konen og alene – i Danmark, Norge og Sverige. Først sidste år fik han en Genovarig, ellers har han sejlet alene uden. Han fortæller om oliepengene i Norge, der har bevirket, at der ligger et sommerhus på hvert andet skær, og om at sejle efter søkort.

#20

Jens Friis Nielsen er tidligere sømand. Han fortæller om at begynde ved stenfiskeriet som 14-årig, om at sejle langfart og være søsyg i 14 dage i træk og om at sejle som matros på færgerne. Undervejs i samtalen snakker den forrige fortæller lidt med, og han finder ud af, at det er Jens Friis, der engang har givet ham en fribillet til færgen.

#21

Jens Friis fortæller skrøner om at servere for dronning Margrethe, om fulde nordmænd, og om dengang han sejlede på en båd, der sprang læk.

#22

Kim Larsen fortæller om at sejle som kok ud til boreplatformene med mandskab og proviant – og om at sejle med forskere, der foretog undersøgelser af havbunden. Om at have base i Aberdeen og sejle i storm på Atlanterhavet og være søsyg. Om at ligge for meget i havn, så der gik øl og damer i den – og en forlovelse, der gik i stykker. Og om at stege bacon kl. 6 om morgenen med tømmermænd.

#23 Om store fangster

Jørgen Hjerrild fortæller om at have haft båd det meste af livet. Om sin første båd – en optimistjolle – som han tjente til ved at slå græs for folk (med en plæneklipper hans far havde købt til ham, så han selv kunne tjene til den). Om at opgradere til en Europajolle og være med til stævner og om at være pladsmand på Juelsminde Havn.

#24

Jørgen fortæller videre om havnen i Juelsminde og om manglen på ”miljø”, der hænger sammen med priserne for en havneplads.

#25 Kristian Edderfugl

Mettes fætter Lars Skriver Kragegård er opvokset i Juelsminde, han bor i Ebeltoft og sejler på Hou-Samsøfærgen – så ham møder Det Rullende Havnearkiv på tre havne på turen rundt i regionen. På broen på samsøfærgen får vi denne lille historie om Kristian Edderfugl, som også er fra Juelsminde – så den kommer med her.

Fortællinger på skrift

Værftsejeren fra Hvide Sande

Fortalt til Anne Grethe 

Formanden fra Juelsminde Sejlklub kommer forbi Det Rullende Havnearkiv en aften og fortæller om Sejlsportsforeningen i Juelsminde, der blev stiftet i januar 1952, og undervejs har skiftet navn og nu hedder Juelsminde Sejlklub. Klubben har siden 1970’erne været synlig i både danske og udenlandske kapsejladser og har klaret sig rigtig godt. Også som arrangør af kapsejladser er Juelsminde kendt vidt omkring.

Det er en ualmindelig veludstyret sejlklub med et godt køkken, service, glas, bestik etc. og køleskab og opvaskemaskine. Ja, sågar viskestykker er der. Der er også en stor spisestue og en tv-hyggestue. Endelig er der en dejlig terrasse lige ud til vandet. Vi gør god brug af sejlklubben, imens vi er i Hou.

Klubben har i 2006 udgivet en flot bog med historier og billeder om klubben og Juelsminde Havn – ”Juelsminde Sejlklub på vej mod de 100.”

Kontakt
detrullendehavnearkiv@gmail.com

Med støtte fra