Lemvig Havn

Fortællinger – lyd og skrift

#1a

Jens P. Hillingsøe, skibstømrer fortæller om alt det administrative arbejde, der er forbundet med fiskeriet nu – og som skræmmer de unge fiskere væk fra erhvervet. Om dengang, da der var 50 hjem- mehørende kuttere i Lemvig, og mange kuttere udefra kom til hav- nen for at blive reparerede. Om ølsalg til Harboøre og Thyborøn, og om da Thyborøn fik sit første værtshus i 1977! Om at have besvær med at forstå udenlandsk og om afviklingen af fiskeriet i Lemvig.

#1b

Jens P. Hillingsøe fortæller om havnenes afvikling i Danmark, om kommu- nens planer for en skaterbane på havnen i Lemvig, og om rødspætternes flugt og hummernes genkomst.

#2 JP fortæller videre om lærlingen, der røg overbord, om slagsmål på dækket og om EU’s ophugningskvoter

#3

Anders Chr. True fra træskibslauget fortæller om at sejle med træ- skibe, om Limfjorden Rundt og sejlladsens 25-års jubilæum, hvor der blev skrevet en bog med hjælp fra Limfjordsmuseet. Om stiftelsen af et nyt skibslaug, hvor man håber at få hjælp til op- bygningen af skibet fra den blå linie på produktionsskolen. Og om Lemvigs Havn forandring – fra fiskerihavn til lysthavn.

#4

Robert og Otto fortæller. Otto Schumann, er tidligere formand for havnerådet (1982-2002) og politiker. Han og konen kommer til kaffe hos Det Rullende Havnearkiv – hvor vi allerede har besøg af Robert, som var en kær og tilbagevendende gæst i Lemvig. Otto fortæller om at vokse op i en havneby, om udviklingen fra den gang der var 52 kuttere i Lemvig Havn – og auktions- hallen var for lille – til nu hvor det er sejlere og turister man satser på.

#5

Robert fortæller. Robert har igennem et langt liv samlet mange bøger med udklip og fotos om livet på havnen i Lemvig. Robert kommer med hjemmerøgede bakskuld til os – og er en ivrig og levende fortæller, vi hører om Mathilde der blev brugt til at smugle mennesker under 2. verdenskrig – og om et utroligt fiskeeventyr i 1949, hvor 2 kuttere med mandskab sejler fra Lemvig til Paraguay!

#6 Marinestuen i Lemvig

Jeg har fået lov til at komme på besøg i Marinestuen, hvor der bliver spillet kort, drukket øl og snakket – og hvor der ellers ikke normalt kommer kvinder! Formanden for Marineforeningen Thomas Gundersborg fortæller bl.a. om Bilbo Baggins der nu ligger forladt i Lemvig Havn.

#7

Fiskehandleren fortæller. Fiskehandler Ejler Jensen fortæller om de mange år med fiskeforretning på havnen i Lemvig, om store oversvømmelser – og hvordan han måtte ro hjem og lægge til ved hovedtrappen for at få sin eftermiddagskaffe. Vi hører også om eks- port af rejer og hummere – og om at sælge levende fisk fra hyttefadene, der lå i selve havnebassinet.

#8 Fiskehandlere i generationer– og familiære bånd til Hans Kirk ”Fiskerne”

Ejler Jensens forældre stammer begge fra Harboøre. Da hans far var 7 år, forlod farfaren familien og rejste til Amerika – for aldrig at lade høre fra sig igen. Det ser ud til, at det med fisk er gået familien i blodet, vi hører om brødre, en søn, og et barnebarn der arbejder som fiskeriguide for lystfiskere rundt i verdenen.

#9 Kassen bliver talt op

Kassen bliver talt op, og der er nu stille i Marineforeningen, der lukker præcist til middag hver dag – for ikke at friste svage sjæle til at hænge ud for længe. Ejler der kommer trofast hver dag, fortæller nu om befrielsesdagen – og mindes en ung tysk dreng/soldat nede på havnen, der i glæde over at krigen var slut, dansede rundt med et dansk flag – hvorefter de så ham blive skudt af en tysk officer.

#10 Hvordan kunne man opbevare fisk før køleskabets tid?

#11 Korvetten Lemvig

En tur rundt om juletræet i skib. En populær tradition blandt børnene i Lemvig.

#12

Thomas og Robert fortæller. Thomas Gundersborg er opvokset i Lemvig og uddannet som smed på havnen her. Han har været aktiv i byens marineforening i mange år og fortæller om denne – og vilkårene for bådelauget som Thomas også er formand for. Desuden fortæller Thomas og Robert om ål, glasål – og ålefangst gennem tiden.

#13 En rekord på 18,1 knob med Thyra i hårdt vejr

Anker Hansen er fra Lemvig, men kom på besøg hos os i Thyborøn, hvor han fortalte denne meget dramatiske historie om en 50-års jubilæumssejlads med Thyra i 2011, der gik fra Hvide Sande til Lemvig. Anker blev inviteret med på tu- ren, fordi han som ung i marinen, var den første der påmønstrede Thyra. Det var som kok – på trods af at han var udlært konditor – fordi kaptajnen elskede lagkage. Jubilæumssejladsen fra Hvide Sande blev hård – dog mest for de unge kadetter der endnu ikke var vant til sejlads med vindstyrke 12 og 5m høje bølger – og en rekord på 18,1 knob ind igennem Thyborøn kanal.

#14 En munter fortælling

Robert og Thomas er på besøg i campingvognen og fortæller om, hvordan man som fisker måtte flytte sig rundt efter fiskene til havne både i Danmark og England. Robert fortæller om de englændere, der hjalp med at losse fiskene i England, som altid gik med kravetøj og slips. De stjal fisk fra de danske fiskere – og var så frække, at de oven i købet stod og fileterede fiskene samtidig med, at de lossede – fordi de derved kunne skjule flere fisk i gummistøvlerne.

#15 Miner og droner

Vi ser på droner og miner udenfor Marinestuen. Thomas Gundersborg fortæller om hvordan der stadig findes mange miner, som man leder efter for at sprænge dem væk. Og om hvordan man nu bruger droner og dykkere til arbejdet.

Kontakt
detrullendehavnearkiv@gmail.com

Med støtte fra