Det Rullende Havnearkiv

I løbet af sommeren 2013 rejste Det Rullende Havnearkiv rundt i en campingvogn til forskellige havne i region Midtjylland. Vi boede på selve havnene og indsamlede fortællinger blandt folk med relation til havnen: sømænd, fiskere, havnearbejdere, sejlere, marineforeninger, egnsarkiver, m.m.

Mere end 200 lydfiler blev samlet af Anne Grethe Linnet og Mette Skriver blandt de gæster, der kom til kaffe i havnearkivet. Herefter blev alle lydfiler redigeret og sammen med fotos fra havnene samlet på en hjemmeside. Året efter udgav vi en bog med tekster og en DVD med lydfiler og fotos, som blev sendt ud til alle dem, der havde bidraget til arkivet.

Formål

Danmark er et land rigt på havne. Havne der med en skiftende identitet til enhver tid afspejler det omgivende samfunds udvikling og behov. Efterhånden som fiskeri og færgefart er aftaget, ligger de mindre havne mange steder forladte hen – imens vi omvendt ser en stigende interesse for at anvende havnen til beboelse eller andre formål. Med Det Rullende Havnearkiv ønsker vi at bringe fortællingerne fra de gamle havne med ind i de nye havne. Erindringer, der kan være med til at styrke identiteten af de nye havneområder.

Hvem

Forfatter Anne Grethe Linnet og billedkunstner Mette Skriver tog i 2012 initiativet til Det Rullende Havnearkiv, som derefter blev realiseret med støtte fra Region Midtjylland.

Det Rullende Havnearkivs grafiske identitet er designet af Mia Bjerregaard, og lydfilerne redigeret af Maja Barsøe. Hjemmesiden blev i 2020 sat op på ny af Laura Stouby med støtte fra Aarhus Havn. 

Kontakt
detrullendehavnearkiv@gmail.com

Med støtte fra