Mariager Havn

Fortællinger – lyd

#1

Poul Nedergaard fortæller om ålefiskeriet i Gistrup Sø, om isknækkeri og en meget kold dukkert i Mariager Fjord og om et mislykket forsøg på muslingefiskeri.

#2 Mattias Graverholt:

Opvokset på en galease – en skipper på 17 fortæller.

#3 Sammenhængen mellem smugleri og bordtennis

Pouls familie har boet i Mariager i generationer og fortæller om hvordan bordtennis og smugleri faktisk kan hænge sammen i Mariager! Den gamle by har med sin store kirke og klosteret været et knudepunkt på fjorden; og Poul Nedergaard fortæller her om fjordens store betydning for byen – og om kulkompagniet, jernbanen, de store cementskibe og saltfabrikken.

#4 Poul-Erik Leth

Poul-Erik Leth har haft båd i mange år, og været med til at starte Mari- ager Bådelaug tilbage i 1980’erne. Fra naturens hånd er Mariager Havn en naturhavn med en meget stor vanddybde helt ind under land. Derfor var det alene nødvendigt at udlægge en flydebro i den allerede eksiste- rende havn. På denne kun ca. 2m smalle bro holdt man fester i et opsat telt med et langt bord i midten – det er svært at forestille sig hvordan det har været muligt – og man har i al fald måttet sørge for at holde sig in- denfor teltets vægge, for ikke at ryge direkte i havnen!

#5 Jens August Holm fortæller om at sejle på langfart med ØK og om sit arbejde som lods

#6 Jens August Holm og hans kone fortæller om arbejdet som lods. Og om lodskonerne der arbejdede så godt som gratis.

#7

P. Flohr og Hans Klitgård fortæller om ”Svanen”, om tidligere tiders dampskibstrafik, om at sejle på Grønland, om at være hyret som fransk kok og jungmand på ”Linea” og om at nå 50-års jubilæet som havnefoged – i 3. generation.

#8

P. Flohr og Hans Klitgaard fortæller om lukningen af Hadsund Havn, om et tankskib og en fiskekutter der forsvandt, om den lods der blev skudt af tyskerne 5. maj og om som dreng at være med på havet og lede efter containere med våben, som englæderne havde smidt ned til modstandsbevægelsen.

#9 Hans Klitgaard som ral(rav)fisker

Hans Klitgaard har bl.a. også været skipper på en båd der fiskede ral. Og han fortæller, om en styrmand han havde, der fandt så meget rav, at han faktisk var ligeglad med sin hyre. Hans ville gerne dele ravfangsten med styrmanden, men problemet var, at Hans jo var i styrehuset, imens den anden jo gik i lasten hvor ravet kom ind. Men så en dag…

#10 En perlerække af spændende havnehistorier

Erling Gudnitz fortæller nogle helt utrolige røverhistorier, om hvordan der førhen kom store sejlskibe fra Norge til Mariager med tømmer, gamle udtjente, kølsprængte – dvs. utætte – skonnerter der simpelthen sejlede på lasten! Vi hører om faderen, der med sin svoger fiskede fra robåd – og hvordan de kunne ro lige så stærkt som motorbådene. Vi hører om hvor- dan Svanen kom ind – og om svømmeundervisning i gamle dage og svine- tarme oa. affald i fjorden. Om familien og forældrene der blev kærester som 3-årige og en morsom historie om at padle rundt i havnen på telefon- pæle i marts måned.

#11 Om jollen Perog om at styre igennem Suezkanalen

Erling fortæller fortsat, her om at starte som helt ung med at sejle, og at spare op til den lille klinkbyggede jolle ”Per”, bygget af Børge Børgesen i Vejle. Isblå med cubamaghoni kantlinje, mast af oregonpine – og verdens smukkeste rig! Faderen mente, at det var for farligt at køre på knallert, og gav i stedet Erling et brevkursus i navigation for kystskip- pere – tidligt erhvervede erfaringer der medfører, at han al- lerede som jungmand, får lov til at styre et skib igennem Suezkanalen. Vi får også indsigt i udviklingen inden for skibs- fart og konsekvenserne af – og alvoren i – at være på lang- fart som sømand.

#12 Et forunderligt syn på havnen– og en dramatisk sejltur

Erling Gudnitz er en fabelagtig fortæller, der husker langt tilbage. Kan huske ting allerede fra han sad i barnevognen – og husker hvor- dan han siddende på farens arm som kun 3-årig, oplevede tyskerne der under krigen anvendte familiens altan til at holde udkig efter de engelske flyvemaskiner, der fløj lavt henover Mariager. Det stærke bånd til faren skinner igennem i mange af Erlings historier, ikke mindst i en meget bevægende beretning om et forunderligt syn han havde på havnen i Mariager. ”Der-under-neden, det var squ tæt på!”: en voldsomt dramatisk fortælling om en sejltur over Kattegat, med store bølger og et dyk med båden 4-5 m under vand! Den ner- vepirrende gyser om en sejltur fra Dragør til Mariager Fjord.

#13 Historier fra helt gamle dage

Historien om en gammel fisker med et stort temperament hvis pibe knak, når han bed sammen af bare arrigskab. Om en kvinde der inkasserede nogle ordentlige lussinger af samme fisker, efter han havde reddet hende fra at begå selvmord ude på isen. Om den dovne færgemand der i vind- stille, roede jollen ud af havnen, og derefter lagde sig tilrette i stævnen med kasketten trukket ned over øjnene: ”Og så kan I selv tage årene, hvis I vil videre” – samt en række mindre historier om at snyde tyskerne under krigen, sætter punktum for Erlings Gudnitz række af skønne fortællinger.

Kontakt
detrullendehavnearkiv@gmail.com

Med støtte fra