Skive Havn

Fortællinger – lyd

#1

En hyggelig eftermiddag ved havebordet uden for bådeværftet i Skive. Solen skinner, der er kaffe på bordet, og Lars Klok (der har bådeværftet), Ejvind Jersin, deres koner og en skotsk professor sidder sammen og snakker om havnemiljøet i Skive. Samtalen udvikler sig (de er alle sejlere og interesserede i og vidende om havnene i Danmark) – og vi kommer vidt omkring. Vender igen tilbage til Skive Havn og hører om fragthavnen, kranen, bådeudstyrsbutikken og om starten på et venskab.

#2

Lars Klok, Helle Klok, Ejvind og den skotske professor for- tæller om at sejle til Samsø og spise stor torsk lavet i lille gryde. Om at sejle og mødes til musikalsk jam og om en dameklub på sejltur.

#3 Ejvind fortæller om familiens rebslageri og om tidevandet i Limfjorden, og de oversvømmelser det giver

#4

Ejvind fortæller om at sejle med rutebåd i begyndelsen af 50’erne, og om hvor svært og eventyrligt det var at komme fra Sjælland til Anholt i 50’erne.

#5

Ejvind fortæller om sin barndoms ferier i skipperbyen Svendborg. Og om en tur med toldkrydseren.

#6 To formænd mødes

Henriette Corell Lundberg er formand for Marineforeningen og Jørgen Skytte Jeppesen formand for Fritidsfiskerforeningen. De to foreningshuse ligger lige ved siden af hinanden på havnen i Skive – men trods det er de faktisk aldrig mødtes før nu, hvor Det Rullende Havnearkiv har sat dem begge stævne ved campingvognen. De fortæller om deres respektive foreninger og havnens udvikling – men også de- res egen personlige historie, med et liv der er knyttet til havnen. Henriette fortæller om en spændende karriere indenfor Marinen og i Søværnets Operative Kommando – og dertil en tankevækkende historie om kampen om som kvinde at blive optaget i en mandsdomineret Marineforening!

Her på havnen er der stor aktivitet både tidligt og silde, og begyndelsen af optagelsen forstyrres en smule af en fisker der renser garn med en højtryksspuler!

#7 Slåskamp med sæler

Henriette og Jørgen fortsætter deres fortællinger sammen med Niels; en ung mand der er 3. generation på havnen. Jørgen fortæller om sælerne; og hvordan man kan sidde i båden og holde øje med garnet, i håbet om at nå fisken før sælen gør: ”Men selvom sælen er 50 m væk, og vi er 10 m væk – så kommer den først hver gang! ”. Jørgen har oplevet at slås med en sæl om en stor ørred: ”Sælen havde fat i hovedet og jeg i halen – men jeg fik da det største stykke!”.

#8 Flere sælsomme historier

”De er jo de rene lystmordere”, fiskerne i Skive er ikke glade for sælerne, der stjæler fisk fra deres garn. De snupper en bid af den bedste del af fisken, nemlig maven – og opdager sælen endnu en fisk længere inde i net- tet, slipper de bare den første og går efter den næste… ”Men, man kan jo diskutere hvem, der stjæler hvis fisk? ”, siger Jørgen i denne optagelse, hvor en flok fiskere også fortæller flere historier om sælerne, bl.a. om hvordan en sæl der var kommet i garnet, blev hevet ombord – og trods store skader på garnet – blev befriet og sat fri igen.

#9 Skibsmægler Sven Åge Bering

Mette er på besøg hjemme hos Svend Åge Bering, der er født i 1933, og som kan fortælle mangt og meget fra en lang karriere som skibsmægler. Som søn af en skibsmægler i Skive, hører vi mange in- teressante fortællinger både fra gammel tid – bl.a. om målerbreve der blev afleveret i forældrenes sovekammervindue, så faderen om morgenen kunne se i hvilken rækkefølge skibene var kommet ind om natten – og sørge for at de også blev lodset i samme rækkefølge næste dag… og om den senere udvikling af både skibsfart og havnen – der stadig er Limfjordens største vest for Ålborg.

 

#10 Fiskevenner

Mogens Bro har inviteret venner fra Fiskeriforeningen på frokosttur i sin nyerhvervede båd Susanne. De 4 venner mødes ved campingvognen – Flemming står med den varme hjemmebagte leverpostej. De fortæller om de forskellige typer af fangst i om- rådet omkring fjorden og Karup Å – hvor vi også finder Nordeuropas angiveligt længste træbro.

 

Kontakt
detrullendehavnearkiv@gmail.com

Med støtte fra