Samsø, Ballen Havn

Fortællinger – lyd

#1 En dramatisk helikopterlanding på en færge i stormvejr

På vores vej til Samsø, er min fætter Lars styrmand på overfarten, vi får en rundvisning – og en fortælling om en ulykke i Nordsøen.

#2 Kadetten fortæller

Søværnets sejlskibe Svanen og Thyra er på sommertogt Danmark rundt. Vi møder den unge kadet, der pudser messing. Han fortæller om livet ombord – og om hvorfor man vælger en uddannelse i søværnet.

#3 M/S Tunø, Niels Bach fortæller

Om et langt liv og en spændende karriere indenfor det maritime – fra fiskerihavnen i Aarhus omkring fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg – og nu som fører af M/S Tunø, der er hjemmehørende her på Samsø. Om det krævende arbejde med at vedligeholde de gamle veteranskibe – og om sælsafari og andre udflugtsmuligheder.

#4 Skipperen fortæller videre

Om betingelserne for søfart og fiskeri – hvor både de svømmende campingpladser (lystbådehavnene) og de dyre kostgængere (sæler og skarver) får et lille ord med på vejen…

#5

Martin Sørensen er søn af færgemanden fra Snaptun og tidligere muslingefisker som hans far og hans farfar før ham. Båden blev solgt sammen med licensen til muslingefiskeri, fordi ”der er gået for meget papir i det”. Martin fortæller, at han savner fiskeriet, men at bureaukratiet er gået i selvsving, og der er lavet regler for reglernes skyld, så man som fisker hele tiden er i fare for at bryde loven.

#6

Ida Jermiin-Offenberg læser sin novelle ”Med havnen i hjertet”. Ida læser den op i Ballen Havn, hvor vi møder hende igen efter at have mødt hende i Aarhus en måneds tid før. Novellen handler om Aarhus Havn, så vi har valgt at lægge den under både Samsø og Aarhus.

#7

Jeg fulgtes med min søn Arild ind i Fiskerstuen, hvor der sad en del mennesker og drak øl. Fiskemanden kom forbi med en stang nyrøgede sild, som han sagde, var for små til at blive solgt. Dem bød han rundt af. Efter at have efter at have snakket mig lidt ind på folk, indvilgede Jørgen Korlbek i at fortælle om Ballen Fritidsfiskerforeningen, der blev oprettet, fordi der skulle være en forening, hvis fritidsfiskerne skulle have lov til at bygge et hus på havnen. Han fortæller bl.a om kampen for at få bygget Fiskerstuen, så fritidsfiskerne havde et sted at mødes indendørs.

#8

Søren Holm er fra Lemvig, hvor vi mødte ham. Han ville gerne fortælle, men så blev han kaldt på arbejde. Tilfældigvis kom han forbi i Ballen, hvor han var på ferie. Søren fortæller om at sejle som matros på charterbåde i Middelhavet og på Caribien, om vildsvinejagt i Marmaris og en spontan grisefest. Om at sejle med fiskekutter fra Lemvig, at blive uddannet som styrmand og sejle ”havtaxa” frem og tilbage med montørerne til havmøllerne.

#9

Ove Hansen fortæller: Ove Hansen er far til Ole Jermiin og eksmand til Ida Jermiin-Offenberg, som vi mødte i Aarhus. Det var Ole, der lavede indslaget med Det Rullende Havnearkiv til TV2OJ. I Aarhus hørte vi historien om briggen William og Jane (det eneste skib i den danske handelsflåde, der bærer to navne af to forskellige køn). Nu fortæller Ove mere detaljeret om briggen, om hvordan den blev fundet drivende uden mandskab og bjærget af nogle fiskere, og hvordan disse fiskere fik forkøbsret til briggen og købte den på auktion. Fiskerne var forfædre til Ove Hansen, og mange år senere fik Ove foræret en bog, hvor briggens historie var beskrevet.

#10

Jens Lærke Nielsen, der er formand for Kutter Jan og Jette Vrelsen, der er kasserer i foreningen, fortæller om, hvordan det er gået tilbage for Ballen og Ballen Havn. Pga. terrorsikringen må der nu ikke anløbe skibe med mere end 12 personer ombord. Dvs. at alle de store træskibe, der plejede at komme, nu ikke må ligge i havnen mere. De fortæller videre om dengang, DFDS sejlede paketfart mellem Samsø og København, om ”Bølgen” der sejlede Aarhus-Tunø-Samsø – og om Ballen, der nu har under 200 indbyggere, og derfor er blevet slettet som by.

#11

Jens Lærke og Jette Vrelsen fortæller videre om Kutteren Jan, der er bygget på værftet på Samsø i 1952. Værftet lukkede omkring 1980. Jens Lærke kommer ind på de problemer, det kan give at have et værft ved en lystbådehavn, hvor sejlerne ikke vil have larm og støj… Jens holdt i 2000 som fisker, og han fortæller om den overdrevne kontrol og om, at de blokader og aktioner som fiskerne deltog i førhen er blevet fortid. Sanktionerne er for hårde – både bøder og fiskeriforbud.

#12

Jens og Jette fortæller videre om foreningen Kutter Jan, der blev stiftet for at lave et mindesmærke over fiskeriet, om bestyrelsesarbejdet og medlemsskaren der tæller godt 100 mennesker. De kommer også ind på alle de penge, der bliver brugt til at anlægge den nye havn, imens der ikke er penge til at vedligeholde den gamle.

Kontakt
detrullendehavnearkiv@gmail.com

Med støtte fra